top of page

Algemene voorwaarden

Michelle zeef 

Artikel 1: DEFINITIES

Michelle Zeef: gevestigd te ’s-Gravenhage, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68387172, gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: MZ.

Cliënt: diegene die diensten afneemt van MZ.

Deelnemer: diegene die aanwezig is bij een samenkomst georganiseerd door of deelneemt aan trajecten van MZ.

 

Artikel 2: ALGEMEEN

MZ biedt diensten en trajecten voor persoonlijke ontwikkeling aan. Tevens organiseert MZ samenkomsten voor verschillende doelgroepen. 

 

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

3.1 MZ waarborgt de kwaliteit van haar adviezen en activiteiten door opleidingen in de relevante gebieden te volgen en haar kennis zodoende up-to-date te houden. Desondanks kan MZ geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

3.2 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van deze adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids-)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk om te beoordelen of bepaalde adviezen in zijn of haar situatie passen.

3.3 Indien de cliënt medische klachten heeft zal MZ de cliënt altijd verwijzen naar een arts of specialist.

Artikel 4: KOSTEN

4.1 De kosten voor een dienst, traject of samenkomst dienen op voorhand via de website betaald te worden, of binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 In geval van een gecombineerd pakket, dienen de kosten op voorhand over te worden gemaakt via de website.

Artikel 5: DE SAMENKOMSTEN

5.1 Deelname aan de samenkomsten en de bijbehorende activiteiten geschied geheel op eigen risico. De deelnemer dient MZ of de aanwezige begeleider op de hoogte te stellen van eventuele blessures en/of allergieën indien dit relevant is voor de activiteit.

 

Artikel 6: RESTITUTIE IN GEVAL VAN ANNULERING

6.1 In geval van annulering door de cliënt/deelnemer wordt in overleg met de cliënt/deelnemer een nieuw moment gekozen om de dienst of traject alsnog door te laten gaan. Als de cliënt/deelnemer volledig afziet van de dienst of het traject, worden de kosten van de dienst of het traject niet gerestitueerd.

6.2 In geval van annulering door MZ wordt in overleg met de cliënt/deelnemer een nieuw moment gekozen om de dienst of het traject alsnog door te laten gaan.

 

Artikel 7: BETALINGSGEGEVENS

Betalingen kunnen worden gericht aan bankrekeningnummer NL90 KNAB 0258 6468 45 ten name van Michelle Zeef.

bottom of page